Nieuwe regels in VK voor import dierlijke en plantaardige producten

Vanaf januari 2024 gelden in het VK strengere regels voor de import van zogenaamde veterinaire en fytosanitaire (SPS) producten. De regels zijn deels vergelijkbaar met de regels die in de EU gelden voor invoer van deze producten, maar de Britten passen wel een aantal vereenvoudigingen toe.

 

De importeisen zullen afhangen van het risico dat de producten vormen voor de gezondheid van mens en dier. Daarbij onderscheidt de Britse overheid de volgende categorieën:

  • Hoog risico: in deze categorie vallen onder andere levende dieren en planten die in de open grond geplant worden. Voor de import van deze producten is een gezondheidscertificaat (dierlijke oorsprong) of fytosanitair certificaat (plantaardige producten) nodig. De producten moeten vooraangemeld worden bij de relevante autoriteiten en bij aankomst in het VK wordt een groot deel van de zendingen onderworpen aan een inspectie in een border control post.
  • Medium risico: hieronder vallen veel vleesproducten, eiproducten en onbewerkte zuivelproducten. Voor deze producten is een gezondheidscertificaat en vooraanmelding nodig en een klein aantal zendingen zal bij aankomst in het VK naar een border control post moeten voor een keuring.
  • Laag risico: in deze categorie vallen veel samengestelde producten (deels dierlijk, deels plantaardig) en bewerkte dierlijke producten. Voor deze producten is geen gezondscertificaat nodig en in principe worden ze ook niet gecontroleerd in een border control post. Wel is een vooraanmelding noodzakelijk, net zoals dat nu al het geval is.
  • Goederen die buiten de reikwijdte van de SPS regels vallen: dit geldt bijvoorbeeld voor samengestelde producten met minder dan 50% dierlijke elementen en voor bewerkte plantaardige producten. Voor deze producten gelden geen bijzondere invoereisen.

Handel je in dierlijke of plantaardige producten vanuit de EU naar het VK? Neem dan contact op met Boom Customs om je te laten adviseren over de eisen die voor jouw producten gaan gelden. Boom Customs en Boom Transport bieden complete ontzorging voor handelaren in dierlijke en plantaardige producten. Wij regelen transport, douane-aangiften in NL en VK, vooraanmeldingen bij gezondheidsautoriteiten, inspecties in border control posts en alle bijbehorende contacten met de autoriteiten. 

Terug naar overzicht
Nieuwe regels in VK voor import dierlijke en plantaardige producten
© 2024
Created by LR Internet