Brexit

Brexit betekent dat het Verenigd Koninkrijk niet langer lid is van de Europese Unie. De impact van Brexit is groot. Doordat de Britten de EU verlaten hebben, maken ze niet langer deel uit van de douane-unie en de Europese interne markt. Daardoor is sinds 1 januari 2021 toestemming nodig van de douane om producten te exporteren naar of importeren uit het VK. Net zoals dat geldt voor alle andere landen buiten de EU.

Brexit woordenboek

Om je wegwijs te maken in het oerwoud dat Brexit heet, vind je hieronder ons Brexit-woordenboek. Daarin leggen we uit wat de verschillende termen betekenen die je tegen komt als je leest over Brexit. Deze begrippenlijst vullen we steeds verder aan, dus als je iets mist, laat het ons weten zodat we de lijst weer kunnen verbeteren.

Begrippenlijst Brexit

Populaire term die het uittreden van het VK uit de Europese Unie, de Europese interne markt en de Europese douaneunie dekt.

Met een aangifte vraag je aan de douane toestemming om goederen te importeren, exporteren of onder een bijzondere douaneregeling te plaatsen (zoals actieve veredeling of douane-entrepot). Op basis van de aangifte kunnen aanvullende verplichtingen ontstaan, zoals het betalen van invoerrechten of het bijhouden van een administratie. De douane kan op basis van een aangifte ook besluiten tot een inspectie van de betreffend goederen.

Goederen die ‘vrij’ zijn in de EU (ook wel ‘in het vrije verkeer’), wat wil zeggen dat deze goederen vrij verhandeld mogen worden in de EU. Er hoeft geen invoeraangifte meer gedaan te worden, er zijn geen invoerrechten verschuldigd. Ook wel bekend als ‘communautaire goederen’ of ‘goederen met T2-status’.

Goederen die niet vrij zijn in de EU. Voor deze goederen is nog geen invoeraangifte gedaan en mogelijk moeten er nog invoerrechten over betaald worden. Ook wel bekend als ‘niet communautaire goederen’ of ‘goederen met T1 status’.

 

In douaneland gaat export over het uitvoeren van goederen naar buiten het grondgebied van de EU. De term ‘uitvoer’ wordt hier ook voor gebruikt. Om goederen te mogen uitvoeren moet je toestemming hebben van de douane. Deze toestemming vraag je aan door middel van een uitvoeraangifte.

In douanetemen gaat import over het ‘in het vrije verkeer brengen’ van goederen van buiten de EU. Dit in het vrije verkeer brengen doe je door middel van een invoeraangifte en het betalen van eventuele invoerrechten. De term ‘invoer’ wordt ook wel gebruikt

Het Nederlandse douaneaangiftesysteem. Alle invoer- en uitvoeraangiften die bij de Nederlandse douane ingediend worden, moeten via dit systeem worden ingediend. Je kunt niet rechtstreeks aangiften indienen in AGS. Er zijn verschillende commerciële aangiftepakketten verkrijgbaar waarmee je aangiften kunt indienen in AGS. AGS wordt in de loop van 2023 vervangen door DMS.

Het nieuwe aangiftesysteem van de Nederlandse douane. DMS is al live en in de loop van 2023 moeten alle aangevers overstappen van AGS naar DMS.

Het Britse douaneaangiftesysteem voor uitvoeraangiften. Je hebt commerciële aangiftesoftware nodig om aangiften in te dienen in CHIEF. In de loop van 2023 en 2024 worden CHIEF uitgefaseerd en moeten Britse uitvoeraangiften gemaakt worden in CDS.

Het aangiftesysteem van de Britse douane waarin invoeraangiften moeten worden ingediend. Ook voor het indienen van aangiften in CDS heb je commerciële aangiftesoftware nodig.

Een douaneregeling die het mogelijk maakt om goederen door een douanegebied te vervoeren zonder eerst invoeraangifte te doen. Op deze manier kun je vermijden dat je invoerrechten in de EU betaalt op goederen die je later weer gaat exporteren. Ook helpt transit om douaneaangifte te doen in het binnenland in plaats van aan de buitengrens (zoals een Europese of Britse haven). Bij de buitengrenzen leidt aangifte doen vaak leidt tot meer oponthoud dan wanneer je op bestemming pas aangifte doet. De meest voorkomende transitvarianten zijn T1 (voor goederen die niet ‘in het vrije verkeer zijn in de EU’, dus waarvoor nog een invoeraangifte gedaan moet worden) of T2 voor goederen die je wilt exporteren naar bijvoorbeeld Zwitserland of Engeland zonder ze bij de Zwitserse of Engelse grens meteen te moeten aangeven. Ook voor verkeer van Nederland naar Ierland door Engeland is straks een T2 nodig.

Het Europese systeem waarin transit aangiften ingediend kunnen worden en waarmee in het gehele werkingsgebied van NCTS (de EU plus een aantal buurlanden, waaronder het VK) de opvolging van transitdocumenten mogelijk is.

Het port community systeem (havensysteem) van de haven van Rotterdam. Alle inkomende en uitgaande zendingen via Rotterdam worden in Portbase opgenomen. Alle relevante partijen (douane, exporteur, vervoerder, terminal etcetera) hebben via Portbase toegang tot de benodigde informatie over de zending en kunnen statusupdates met elkaar delen. Zo zorgt Portbase voor efficiënte afhandeling van lading in de haven. Vanwege Brexit is het Portbase systeem uitgebreid naar alle ferry en short sea havens die verbindingen met het VK hebben. Dat betekent dat elke zending van en naar het VK in Portbase aangemeld moet worden. Voor uitvoer doet meestal de vervoerder of douaneagent dit. Voor invoer meldt de rederij de zending aan.

GVMS is de tegenhanger van ‘inventory-linked’. Als een vervoerder gebruik maakt van GVMS moet hij voordat hij vertrekt vanuit Nederland een Britse voorafaangifte (prelodged import declaration) overleggen via het GVMS systeem. Daarmee mag hij aan boord van de ferry en kan hij bij aankomst in het VK meteen doorrijden.

Als basisregel geldt dat je bij import van buiten de EU btw moet betalen over de ingevoerde producten. Die btw kun je later terug claimen als voorbelasting, maar je bent het geld dan een tijdje kwijt. In Nederland kun je als Nederlandse onderneming een ‘artikel 23 vergunning’ aanvragen. Daarmee krijg je toestemming om de import btw niet bij import te betalen, maar te ‘verleggen’ naar je periodieke btw-aangifte, waar je de import btw meteen kunt aftrekken als voorbelasting. Daarmee hoef je per saldo niets te betalen én ben je het geld niet een tijdje kwijt. Het VK kent een vergelijkbaar systeem genaamd ‘postponed VAT accounting’, wat op precies hetzelfde neer komt als de Nederlandse artikel 23 vergunning, alleen zonder dat je er een vergunning voor nodig hebt.

Als niet-Nederlandse importeur kun je geen artikel 23 vergunning krijgen. Om te voorkomen dat je dan alsnog import btw moet betalen kun je een fiscale vertegenwoordiger aanstellen. Deze fiscale vertegenwoordiger heeft een vergunning waarmee hij jou mag vertegenwoordigen voor btw doeleinden bij import. Aangezien de fiscale vertegenwoordiger wel een Nederlandse partij is kan hij wel gebruik maken van btw verlegging in Nederland. Vervolgens doet deze fiscale vertegenwoordiger een fictieve levering aan de ontvanger van de goederen. Voor deze ontvanger van de goederen is dit een intra-Europese verwerving (dus een aankoop van een bedrijf uit een ander EU land), waarvoor btw-verlegging toegestaan is. Daarmee kan de ontvanger de verschuldigde btw opnemen in zijn periodieke btw aangifte en meteen aftrekken als voorbelasting, waardoor hij geen liquiditeitsnadeel heeft.

Een akkoord tussen twee of meerdere landen, waarin ze afspraken vastleggen om de onderlinge handel te bevorderen. Belangrijkste afspraak daarbij is om minder of geen invoerrechten te heffen op elkaars producten.

Zowel in Nederland als Groot-Brittannië is het mogelijk een invoeraangifte al voor aankomst van de goederen in te dienen als voorafaangifte. In het Engels heet dat een ‘prelodged’ aangifte. In het VK is het in veel gevallen zelfs verplicht om een invoeraangiften te prelodgen.

Eén van de port community systemen (havensysteem) die operationeel zijn in het VK. Destin8 is het systeem dat gebruikt wordt door de ferry havens waar veerboten vanuit Nederland en België aankomen. Als vervoerders ervoor kiezen om ‘inventory-linked’ over te steken naar het VK, moet de douanevertegenwoordiger de invoeraangifte aanmelden in destin8 zodat de vracht vrijgegeven wordt uit de haven.

Een vervoerder kan bij de ferry havens in het VK kiezen om de goederen ‘inventory-linked’ over te laten steken of via GVMS. Inventory-linked wil zeggen dat de goederen bij aankomst administratief in opslag gaan in de haven en pas vrijgegeven worden als er een invoeraangifte gedaan is én deze invoeraangifte gekoppeld wordt aan de zending in het havensysteem (meestal Destin8).

© 2024
Created by LR Internet