Levensmiddelen en plantaardige producten

Het exporteren en importeren van levensmiddelen en plantaardige producten is extra ingewikkeld. Boom Customs is dé specialist op het gebied van export en import en coördineert het gehele proces voor je.

Extra eisen bij import

Voor producten van dierlijke oorsprong en onbewerkte plantaardige producten gelden in veel gevallen extra eisen bij import in de EU of het VK. Dit komt doordat deze producten een verhoogd risico vormen voor de volksgezondheid en de natuur. In de meeste gevallen moeten voor deze producten de volgende stappen worden doorlopen:

  1. De exporteur vraagt een export health certificate of fytosanitair certificaat aan.
  2. De importeur doet een vooraanmelding van de inkomende zending bij de gezondheidsautoriteiten van het importerende land.
  3. Bij aankomst in de EU of het VK moet de vervoerder naar een keurpunt voor inspectie. De keuringsdienst geeft een bewijs af dat de goederen het land binnen mogen.
  4. Na inspectie moet de invoeraangifte gedaan worden waarin het bewijs van toelating opgenomen wordt.

Boom Customs biedt ondersteuning

We helpen bedrijven met o.a. de registratie bij de gezondheidsautoriteiten, advies over de opmaak van certificaten, verzorgen van de vooraanmeldingen bij de keuringsinstanties van het importerende land, organiseren van de keuring en bij het maken van de invoeraangifte. Daarnaast ontzorgen we het contact met de autoriteiten in het gehele proces.

In de EU gelden vanaf Brexit dag 1 strenge toelatingseisen voor producten van dierlijke- en plantaardige oorsprong. In het VK worden deze eisen geleidelijk ingevoerd, maar begin 2024 zullen ook daar volledige importverplichtingen gelden. De eisen in de EU en het VK zijn niet gelijk. We adviseren bedrijven om zich goed voor te bereiden en op tijd advies te zoeken. Lees hier meer.

© 2024
Created by LR Internet