Brexit

Brexit betekent dat het Verenigd Koninkrijk niet langer lid is van de Europese Unie. Brexit is een feit sinds 31-1-2020, want op die datum verliet het VK de EU. Om te voorkomen dat dit zou leiden tot chaos, hebben het VK en de EU afgesproken een transitieperiode te hanteren, waarin bijna alles blijft zoals het was. Die transitieperiode loopt af op 31-12-2020. Op dat moment gaan we de volle impact van Brexit merken.

Impact van Brexit

En die impact is groot. Doordat de Britten de EU verlaten, maken ze niet langer deel uit van de douane-unie en de Europese interne markt. Dat leidt ertoe dat vanaf 1-1-2021 toestemming nodig is van de douane om producten te exporteren naar of importeren uit het VK. Net zoals dat geldt voor alle andere landen buiten de EU. De belangrijkste vraag die nu op tafel ligt, is of de EU en het VK een handelsakkoord afsluiten of niet. Als er geen handelsakkoord komt, zullen op veel producten die tussen het VK en de EU verhandeld worden, invoerrechten moeten worden betaald, zoals dat ook geldt in de handel met China en de Verenigde Staten. Als er wel een handelsakkoord komt, zullen de meeste (misschien wel alle) producten in aanmerking komen voor verlaagde of wellicht zelfs helemaal geen invoerrechten. Maar douaneaangiften zullen er komen, handelsakkoord of niet.

Brexit woordenboek

Om je wegwijs te maken in het oerwoud dat Brexit heet, vind je hieronder ons Brexit-woordenboek. Daarin leggen we uit wat de verschillende termen betekenen die je tegen komt als je leest over Brexit. Deze begrippenlijst vullen we steeds verder aan, dus als je iets mist, laat het ons weten zodat we de lijst weer kunnen verbeteren.

Begrippenlijst Brexit

Populaire term die het uittreden van het VK uit de Europese Unie, de Europese interne markt en de Europese douaneunie dekt.

Met een aangifte vraag je aan de douane toestemming om goederen te importeren, exporteren of onder een bijzondere douaneregeling te plaatsen (zoals actieve veredeling of douane-entrepot). Op basis van de aangifte kunnen aanvullende verplichtingen ontstaan, zoals het betalen van invoerrechten of het bijhouden van een administratie. De douane kan op basis van een aangifte ook besluiten tot een inspectie van de betreffend goederen.

Goederen die ‘vrij’ zijn in de EU (ook wel ‘in het vrije verkeer’), wat wil zeggen dat deze goederen vrij verhandeld mogen worden in de EU. Er hoeft geen invoeraangifte meer gedaan te worden, er zijn geen invoerrechten verschuldigd. Ook wel bekend als ‘communautaire goederen’ of ‘goederen met T2-status’.

Goederen die niet vrij zijn in de EU. Voor deze goederen is nog geen invoeraangifte gedaan en mogelijk moeten er nog invoerrechten over betaald worden. Ook wel bekend als ‘niet communautaire goederen’ of ‘goederen met T1 status’.

 

In douaneland gaat export over het uitvoeren van goederen naar buiten het grondgebied van de EU. De term ‘uitvoer’ wordt hier ook voor gebruikt. Om goederen te mogen uitvoeren moet je toestemming hebben van de douane. Deze toestemming vraag je aan door middel van een uitvoeraangifte.

In douanetemen gaat import over het ‘in het vrije verkeer brengen’ van goederen van buiten de EU. Dit in het vrije verkeer brengen doe je door middel van een invoeraangifte en het betalen van eventuele invoerrechten. De term ‘invoer’ wordt ook wel gebruikt

Het Nederlandse douaneaangiftesysteem. Alle invoer- en uitvoeraangiften die bij de Nederlandse douane ingediend worden, moeten via dit systeem worden ingediend. Je kunt niet rechtstreeks aangiften indienen in AGS. Er zijn verschillende commerciële aangiftepakketten verkrijgbaar waarmee je aangiften kunt indienen in AGS.

Het huidige Britse douaneaangiftesysteem. In dit systeem moeten straks de meeste Brexit-gerelateerde douaneaangiften gedaan worden. Je hebt commerciële aangiftesoftware nodig om aangiften in te dienen in CHIEF.

De beoogde opvolger van CHIEF. De bedoeling is dat dit systeem vanaf 1-1-2021 gebruikt gaat worden om alle aangiften voor zendingen naar Noord-Ierland af te handelen. Ook voor het indienen van aangiften in CDS heb je commerciële aangiftesoftware nodig.

Een douaneregeling die het mogelijk maakt om goederen door een douanegebied te vervoeren zonder eerst invoeraangifte te doen. Op deze manier kun je vermijden dat je invoerrechten in de EU betaalt op goederen die je later weer gaat exporteren. Ook helpt transit om douaneaangifte te doen in het binnenland in plaats van aan de buitengrens (zoals een Europese of Britse haven). Bij de buitengrenzen leidt aangifte doen vaak leidt tot meer oponthoud dan wanneer je op bestemming pas aangifte doet. De meest voorkomende transitvarianten zijn T1 (voor goederen die niet ‘in het vrije verkeer zijn in de EU’, dus waarvoor nog een invoeraangifte gedaan moet worden) of T2 voor goederen die je wilt exporteren naar bijvoorbeeld Zwitserland of Engeland zonder ze bij de Zwitserse of Engelse grens meteen te moeten aangeven. Ook voor verkeer van Nederland naar Ierland door Engeland is straks een T2 nodig.

Het Europese systeem waarin transit aangiften ingediend kunnen worden en waarmee in het gehele werkingsgebied van NCTS (de EU plus een aantal buurlanden, waaronder het VK) de opvolging van transitdocumenten mogelijk is.

Het port community systeem (havensysteem) van de haven van Rotterdam. Alle inkomende en uitgaande zendingen via Rotterdam worden in Portbase opgenomen. Alle relevante partijen (douane, exporteur, vervoerder, terminal etcetera) hebben via Portbase toegang tot de benodigde informatie over de zending en kunnen statusupdates met elkaar delen. Zo zorgt Portbase voor efficiënte afhandeling van lading in de haven. Vanwege Brexit is het Portbase systeem uitgebreid naar alle ferry en short sea havens die verbindingen met het VK hebben. Dat betekent dat elke zending van en naar het VK in Portbase aangemeld moet worden. Voor uitvoer doet meestal de vervoerder of douaneagent dit. Voor invoer meldt de rederij de zending aan.

Een nieuwe IT-systeem dat de Britse overheid invoert om de goederenstroom door de Britse havens efficiënt te houden na Brexit. De vervoerder moet alle douanedocumenten die betrekking hebben op de zendingen in zijn vrachtwagen opvoeren in het GVMS, waarna hij één uniek nummer krijgt dat hij presenteert bij aankomst in de Britse haven. Dat nummer wordt gescand en daarmee worden de statussen van alle onderliggende aangiften geüpdatet.

 

Dit systeem (dat echt zo heet) wordt door de Britse overheid geïntroduceerd om vervoerders die goederen willen vervoeren vanuit het VK naar de EU via de havens in Kent. De vervoerder moet een korte questionnaire invullen waarin hij verklaart dat voor alle goederen in zijn vrachtwagen een aangifte gedaan is waarmee ze de EU binnen mogen en dat hij aan alle andere verplichtingen voldaan heeft. Als hij dat verklaart krijgt de vervoerder een Kent Access Pass waarmee hij op weg mag naar de haven van vertrek. Zonder die pas kan de vervoerder een boete krijgen.

Als basisregel geldt dat je bij import van buiten de EU btw moet betalen over de ingevoerde producten. Die btw kun je later terug claimen als voorbelasting, maar je bent het geld dan een tijdje kwijt. In Nederland kun je als Nederlandse onderneming een ‘artikel 23 vergunning’ aanvragen. Daarmee krijg je toestemming om de import btw niet bij import te betalen, maar te ‘verleggen’ naar je periodieke btw-aangifte, waar je de import btw meteen kunt aftrekken als voorbelasting. Daarmee hoef je per saldo niets te betalen én ben je het geld niet een tijdje kwijt. Het VK introduceert vanaf 1 januari een eigen systeem van ‘postponed accounting’, wat op precies hetzelfde neer komt als de Nederlandse artikel 23 vergunning, alleen zonder dat je er een vergunning voor nodig hebt.

Als niet-Nederlandse importeur kun je geen artikel 23 vergunning krijgen. Om te voorkomen dat je dan alsnog import btw moet betalen kun je een fiscale vertegenwoordiger aanstellen. Deze fiscale vertegenwoordiger heeft een vergunning waarmee hij jou mag vertegenwoordigen voor btw doeleinden bij import. Aangezien de fiscale vertegenwoordiger wel een Nederlandse partij is kan hij wel gebruik maken van btw verlegging in Nederland. Vervolgens doet deze fiscale vertegenwoordiger een fictieve levering aan de ontvanger van de goederen. Voor deze ontvanger van de goederen is dit een intra-Europese verwerving (dus een aankoop van een bedrijf uit een ander EU land), waarvoor btw-verlegging toegestaan is. Daarmee kan de ontvanger de verschuldigde btw opnemen in zijn periodieke btw aangifte en meteen aftrekken als voorbelasting, waardoor hij geen liquiditeitsnadeel heeft.

Een akkoord tussen twee of meerdere landen, waarin ze afspraken vastleggen om de onderlinge handel te bevorderen. Belangrijkste afspraak daarbij is om minder of geen invoerrechten te heffen op elkaars producten.

© 2023
Created by LR Internet